Počty přijímaných žáků

Počet přijímaných uchazečů do 1. ročníků školního roku 2017/2018 - 2. kolo PŘ

studijní obory:    
16 - 01 - M/01 Ekologie a životní prostředí 7
65 - 42 - M/01 Hotelnictví 9
   
učební obory - 3 leté:    
29 - 54 - H/01 Cukrář 13
65 - 51 - H/01 Číšník - servírka 8
26 - 51 - H/01 Elektrikář - slaboproud 4
26 - 51 - H/02 Elektrikář - silnoproud 5
36 - 52 - H/01 Instalatér 10
69 - 51 - H/01 Kadeřník 6
65 - 51 - H/01 Kuchař 12
23 - 68 - H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 10
29 - 53 - H/01 Pekař 6
23 - 51 - H/01 Strojní mechanik (zámečník) 2
33 - 56 - H/01 Truhlář 7
41 - 51 - H/01 Zemědělec - farmář 2
     
učební obory - 2 leté:    
41 - 56 - E/01 Lesnické práce 12
65 - 51 - E/02 Práce ve stravování 15
     
nástavbové studium:    
64 - 41 - L/51 Podnikání 20

Škola si vyhrazuje právo úpravy stavu žáků a skladeb tříd na základě počtu došlých přihlášek.