Počty přijímaných žáků

Počet přijímaných uchazečů do 1. ročníků školního roku 2018/2019 - 3. kolo PŘ

PŘIHLÁŠKY BUDOU PŘIJÍMÁNY AŽ DO NAPLNĚNÍ KAPACITY DANÉHO OBORU

studijní obory:    
16 - 01 - M/01 Ekologie a životní prostředí  
65 - 42 - M/01 Hotelnictví  
   
učební obory - 3 leté:    
29 - 54 - H/01 Cukrář  
36 - 52 - H/01 Instalatér  
65 - 51 - H/01 Kuchař  
29 - 53 - H/01 Pekař  
33 - 56 - H/01 Truhlář  
     
učení obory - 2 leté:    
41 - 56 - E/01 Lesnické práce  
65 - 51 - E/02 Práce ve stravování  
     

Škola si vyhrazuje právo úpravy stavu žáků a skladeb tříd na základě počtu došlých přihlášek.