Počty přijímaných žáků

Počet přijímaných uchazečů do 1. ročníků školního roku 2018/2019 - 1. kolo PŘ

studijní obory:    
16 - 01 - M/01 Ekologie a životní prostředí 15
65 - 42 - M/01 Hotelnictví 15
   
učební obory - 3 leté:    
29 - 54 - H/01 Cukrář 30
65 - 51 - H/01 Číšník - servírka 15
26 - 51 - H/01 Elektrikář - slaboproud 13
26 - 51 - H/02 Elektrikář - silnoproud 13
36 - 52 - H/01 Instalatér 14
69 - 51 - H/01 Kadeřník 30
65 - 51 - H/01 Kuchař 30
23 - 68 - H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 30
23 - 56 - H/01 Obráběč kovů 26
29 - 53 - H/01 Pekař 15
23 - 51 - H/01 Strojní mechanik - zámečník 30
33 - 56 - H/01 Truhlář 26
36 - 67 - H/01 Zedník 10
41 - 51 - H/01 Zemědělec - farmář 14
     
učení obory - 2 leté:    
41 - 56 - E/01 Lesnické práce 26
65 - 51 - E/02 Práce ve stravování 48
     
nástavbové studium:    
64 - 41 - L/51 Podnikání 60

Škola si vyhrazuje právo úpravy stavu žáků a skladeb tříd na základě počtu došlých přihlášek.