Počty přijímaných žáků

Počet přijímaných uchazečů do 1. ročníků školního roku 2017/2018 - 3. kolo PŘ

studijní obory:    
16 - 01 - M/01 Ekologie a životní prostředí 8
65 - 42 - M/01 Hotelnictví 8
   
učební obory - 3 leté:    
29 - 54 - H/01 Cukrář 7
65 - 51 - H/01 Číšník - servírka 6
26 - 51 - H/01 Elektrikář - slaboproud 4
26 - 51 - H/02 Elektrikář - silnoproud 4
36 - 52 - H/01 Instalatér 5
65 - 51 - H/01 Kuchař 7
23 - 68 - H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 4
29 - 53 - H/01 Pekař 6
33 - 56 - H/01 Truhlář 3
41 - 51 - H/01 Zemědělec - farmář 1
     
nástavbové studium:    
64 - 41 - L/51 Podnikání 7

Škola si vyhrazuje právo úpravy stavu žáků a skladeb tříd na základě počtu došlých přihlášek.