Žákovská rada

 

ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ RADA
 

            Na naší škole již po řadu let pracuje školní žákovská rada. Její členové spolupracují s vedením školy, spoluorganizují a zajišťují různé akce a soutěže, přináší návrhy na zlepšení prostředí a práci školy. Rovněž svým prostřednictvím přispívají ke zlepšení klimatu ve škole, včetně zlepšování vztahů mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a učiteli.

            ŠŽR se schází 4x do roka, dále pak podle potřeby. Ve druhém patře budovy C je také umístěna schránka, do které je možné vhazovat podněty, které by měly být ŠŽR projednány.

 
Pravidla školní žákovské rady
 
  1. Členové ŠŽR jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku na dobu jednoho školního roku. Pokud jsou spolužáci nespokojeni s prací svého zástupce, mohou ho odvolat a zvolit si zástupce nového.
  2. Zvolený zástupce je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání.
  3. Všichni členové ŠŽR mají navzájem zcela rovné postavení.
  4. Povinností člena ŠŽR je informovat pravdivě své spolužáky o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠŽR dospěla.
  5. Rozhodnutí ŠŽR jsou pro všechny závazná.
  6. ŠŽR nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí vedení školy bude respektovat.
  7. V případě, že práce ŠŽR bude pouze formální, může ředitel školy její činnost kdykoli ukončit.
Členové žákovské rady  2016/2017:
ČP1  - Martin Pavlus, Tereza Suchopárková
KD1 - Sophie Pechová, Pavel Mizera
HE1 - Vanesa Puršová, Jan Kolář, Jan Stuchlík
TP1  - Filip Kunc, Adéla Vlasáková
P1    - Andrea Botošová, Květa Cínová
C1    - Klára Válková, Marie Balogová
Ps1   - Kristýna Vokněrová, Kristýna Dnebovská
LP1  - Bohumil Kaňkovský, Milan Žiga
ES1  - Miroslav Kamberský, Ladislav Semerák
K1    - Tereza Kubíčková, Nicole Urubová
ES2  - Matěj Berdar, Jiří Votýpka
C2    - Patrik Doleček, Karolína Fáberová
P2    - Dominik Kunka, David Zatko
KD2 - Lucie Lichtenberková, Kamila Čermáková
KČ2 - Jaroslav Macek, Lenka Vondrová
PL2  - Vojtěch Přichystal, Václav Zajkr
CP3  - Jaroslava Javoříková, Patrik Hamršmíd
ES3  - Jakub Rataj, Daniel Jelínek
K3    - Romana Frcková
ČR3  - Karolína Bělková, Petra Váňová
KI3   - Sabina Pokorová, Kateřina Valentová