Naše škola se zúčastnila krajského kolo odborné soutěže „T-PROFI“ nebo-li "Talenty pro firmy"

Soutěž, do které se zapojilo 14 středních a základních škol, každoročně pořádá Krajská hospodářská komora  a to v Jablonci nad Nisou.
Letos se soutěž konala  14.února.
Školu reprezentovali  žáci Tomáš Dvořák , Matěj Žiga, Jakub Pevný,Matěj  Šírlo, Daniel Janeček,František Růžička z učebních oborů strojní mechanik, zemědělec farmář a instalatér.