Slavnostní otevření Centra odborného vzdělávání na naší škole

Dne 4.4.2019 proběhlo slavnostní otevření centra odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb.
Otevření započalo tiskovou konferencí  v 11 hodin, přijelo nejméně 70 hostů. Po tiskovce následovala prohlídka areálu školy a slavnostní přestřižení pásky u nové ,,červené´´ haly. U přestřižení byli přítomni hejtman LK Bc. Martin Půta, náměstek hejtmana Mgr. Petr Tulpa, starostka ČL Ing. Jitka Volfová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje Ing. Radka Loučková Kotasová, člen rady kraje pro resort dopravy investic a veřejných zakázek Ing. Jan Sviták, paní ředitelka Mgr. Hana Kubátová Ortová, bývalý pan ředitel PaedDr. Milan Kubát a další.
Bylo nakoupeno vybavení v hodnotě 22 357 627 Kč  jak pro maturitní obory Hotelnictví, Ekologie a životní prostředí, tak pro 15 učebních oborů.  Byla vybavena nová biologická laboratoř, nakoupilo se 120 nových počítačů, 67 notebooků, 4 interaktivní tabule, ale také 6 soustruhů pro obráběče kovů, autodiagnostika  pro automechaniky, svařovací trenažér se simulací svárů ve 3D prostředí pro zámečníky a instalatéry, nová zemědělská technika atd.
Celkové náklady činily 80 966 757 Kč z toho stavební práce 56 003 226 Kč, vybavení 22 357 627 Kč, příprava 2 292 514 Kč, TDI a BOZP 313 390 Kč. Náklady byly hrazeny Libereckým krajem a dotací z integrovaného operačního programu. Kraj poskytl částku ve výši  11 082 389 Kč.
Píší o nás v tisku:
https://www.genusplus.cz/zblizka/inspirace/krajsky-maraton-otevirani-nov...
Více informací na webových stránkách www.skolalipa.cz
Odkaz: http://skolalipa.cz/node/955