Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuji volno pro žáky školy ve dnech 9. - 10. května 2019

Mgr. Hana Kubátová Ortová, ředitelka školy