Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Na základě vyhlášky č. 353/2016 Sb., vyhlašuje ředitelka SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října 2707,

pro školní rok 2019/2020

2. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory

Kritéria přijímacího řízení pro učební obory

Kritéria přijímacího řízení pro nástavbový obor