Složení školské rady na období 2012 až 2014

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28.října 2707

1. Ing.Monika Habartová, Jezvé 140, zvolena za pedagog. pracovníky
2. Konečný Miroslav, Bendlova 1102, 470 01 Česká Lípa, zvolen za pedagog. pracovníky
3. Šárka Blažejovská, Okružní 2672, 470 01 Česká Lípa, zvolena za zákonné zástupce a zletilé žáky
4. Marcela Křepelová, Aloisina výšina 627/98, Liberec, zvolena za zákonné zástupce a zletilé žáky
5. Eva Havelková, Děčínská 376, 470 01 Česká Lípa, jmenována zřizovatelem
6. Mgr. Luděk Tesarčík, Komenského 84/9, 460 01 Liberec, jmenován zřizovatelem

  

Volební komise pro volby do školské rady:

PaedDr. Milan Kubát
RNDr. Anna Zimáňová
Ing.Magda Oulehlová

 

 

V České Lípě 16.dubna 2012