Informace o zahájení projektu do Městských novin

Tak, aby i českolipská veřejnost měla povědomí o probíhajících školních aktivitách nechali jsme v Městských novinách zveřejnit článek o zahájení nového projektu Řemeslné rekvalifikace II

 „Na již probíhající projekt „Řemeslné rekvalifikace na www.skolalipa.cz“  navázal  1.1.2013 nový projekt SOŠ a SOU Česká Lípa pod názvem „Řemeslné rekvalifikace II na www.skolalipa.cz“ financovaný  z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Obdobě jako u přechozího projektu bude jeho cílem zpřístupnit formou e-learningu  (v prostředí LMS MOODLE) co nejširší veřejnosti přípravné kurzy (vzdělávací programy). Ty umožní potenciálním účastníkům připravit se na úspěšné vykonání  zkoušek profesních kvalifikací dle zákona 179/2006 Sb.. Projekt rozšíří skupinu vzdělávacích opor, které vznikly v předchozím projektu (obory Kuchař, Číšník, Strojní mechanik, Prodavač) o dva nové obory  Cukrář a Pekař.  Škola nabízí i další e-learningové kurzy bez poplatku – více na www.skolalipa.cz