Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád pro škol. rok 2018/2019 - ZDE

 

PřílohaVelikost
Př.1a-Zápis jednání se ZZ.doc25 KB
Př.1b -Udělení vych_opatr_POCHVALY.doc31 KB
Př.1c Udělení _ vych_opatr_ NAPOMENUTI _ DŮTKY.doc33 KB
Př.2.-Záznam o pohovoru-neoml.abs_..doc31 KB
Př.2a-Hlášení NA-kurátoři.DOC35.5 KB
Př.4-Návrh pochvaly, důtky ŘŠ_0.DOC26.5 KB
Př.5a- Pozvánka k jednání rodičům.doc63.5 KB
Př.5b- Pozvánka k jednání plnoletý žák.doc63.5 KB
Př.6-Zápis vých.komise,neplnol.ž..doc29 KB
Př.6a-Zápis vých.komise,plnoletý ž..doc29 KB
Př.7-Oznámení o zanedbání doch.přestup.komisi.DOC52 KB
Př.8-Zanechání studia.DOC25.5 KB
Př.10-Žádost o uvolnění žáka z vyučování.DOC22.5 KB
Př.12-Žádost o uznání dosaženého vzdělání.doc25.5 KB
Př.13 - Žádost-duplikátu ŽK.doc23 KB
Př. 14 - Žádost- změna cizího jazyka.DOC22 KB
Př.15 - Žádost-duplikátu OL.doc24.5 KB
Př.16 -Hodnocení žáka třetím stupněm z chování.doc45.5 KB
Př.3a-Oznámení o absenci neplnolet.žáka.doc41 KB
Př.3b-Oznámení o absenci plnolet.žáka.doc41 KB
Př.11-Žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy.DOC35 KB
Př.2b-Záznam z jednání o hrubém porušení ŠŘ.doc34 KB
Př.9a-Zahájení SŘ nepřítomen.doc37.5 KB
Příloha Škol.řádu E 2- Organ.zajištění akce.doc32.5 KB
Příloha Škol.řádu E 1-žádost o exkurzi.xls30.5 KB
Příloha Škol.řádu E3-Uvolnění žáka.doc33 KB
Příloha ŠŘ A1 - Hranice zákazu kouření.doc673 KB
Př.9-Zahájení SŘ přítomen.doc26.5 KB