TechUp

 

Základní informace o projektu
Zkrácený název projektu: TechUp
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0013
Doba realizace projektu: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
Příjemce dotace: Liberecký kraj
Partneři: střední školy zřizované Libereckým krajem

SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace se zapojila do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji, který je zaměřen na metodickou a investiční podporu přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v Libereckém kraji.
Hlavními cíli projektu, je motivace  žáků ZŠ a SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a vytvoření systému metodické podpory pedagogů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.
Z projektu budou také podporovány aktivity, jako jsou zájmové kroužky určené studentům středních  a základních škol, projektové dny pro partnerské základní školy z regionu, zřízení metodického centra. Projekt klade důraz na spolupráci středních a základních škol.


AKTUALITY

PROJEKTOVÉ DNY
Ve dnech  26.9. a 16. 10. 2013 zorganizovala naše škola , SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. Října 2707, v rámci projektu  TechUp – Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji – projektové dny.  Tyto dny byly určeny žákům devátých ročníků základních škol.  Žáci měli možnost seznámit se s prací jak v terénu, kde prováděli chemicko - biologické analýzy vody, tak v biologické a chemické laboratoři, kde měli možnost ověřit si poznatky z terénu laboratorně. Věříme, že projektové dny byly pro žáky přínosem a u některých možná i motivací při výběru studia v budoucnu.

Fotodokumentace: