Závěrečné zkoušky v prosinci 2016

Termíny zkoušek: Písemná zkouška 1.12.2016, praktická zkouška od 2.12.2016 a ústní od 7.12.2016.

Na opravné zkoušky je nutné přihlášení a to předat třídnímu učiteli nebo příslušnému ZŘPV. Dále je potřeba se předem informovat na přesný termín a čas zkoušky. Pozvánky se neposílají.