18. ročník Ekologické soutěže pro žáky základních škol a víceletých gymnázií 26.11.2014

18. ročník Ekologické soutěže pro žáky základních škol a víceletých gymnázií 26. 11. 2014

Organizační pokyny:

  1.  Každá škola může vyslat 2 tříčlenná družstva složená ze žáků 8. a 9. tříd, případné třetí družstvo je možné vyslat po projednání s Mgr. Šlegrovou (podle počtu přihlášených družstev po uzávěrce).
  2. Závaznou přihlášku podejte písemně, případně e-mailem nebo faxem na adresu školy.
  3. Zahájení letošního ročníku soutěže je v  8.00 hod. ve Vlastivědném muzeu v České Lípě. Zde proběhne 1. část soutěže. Druhá část soutěže se bude konat v budově odloučeného pracoviště SOŠ a SOU Lužická 588. Přechod žáků zajistí pedagogické dozory zúčastněných škol. Prosím, vezměte si všichni přezůvky!!!. Konec akce je předpokládán mezi 13.00 až 13.30 hod.
  4. Případné změny (např. v obsazení družstva) oznamte při registraci před zahájením soutěže.
  5. Přihlášku odešlete na adresu naší školy nebo emailem na adresu slegrovaa(a)skolalipa.cz do 24. 11. 2014.