Školská rada

VOLBY  DO  ŠKOLSKÉ  RADY  PRO  OBDOBÍ  2018 – 2021
V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu školské rady vydaného Radou Libereckého kraje vyhlašuji  volby do tohoto orgánu.

 

Mgr. Hana Kubátová Ortová  

ředitelka školy

Vyhlášení voleb do školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky najdete v této příloze.

Vyhlášení voleb do školské rady za pedagogy školy  najdete v této příloze.

Návrh na kandidáta - za zákonné zástupce a zletilé žáky najdete v této příloze.

Návrh na kandidáta - za pedagogy školy  najdete v této příloze.

Dalsí infomace -viz přílohy.

PřílohaVelikost
Informace k volbám do Školské_rady_pedagogové.pdf370.86 KB
Informace k volbám do Školské_rady_rodiče_žáci.pdf369.17 KB
Volby do ŠR _volební_ komise_žáci_pedagogové.pdf352.1 KB