Ředitelské volno 29.6.2015

V souladu s  odst. 2, § 24 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vážných technických a organizačních důvodů
vyhlašuji pro žáky Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28.října 2707, o.p. na den 29.červen 2015 ŘEDITELSKÉ  VOLNO

V České Lípě 2.června 2015    PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy