Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek

Kroužek je určen pro děti od 7.-9. třídy ZŠ a příslušné ročníky gymnázia.

Je realizován ve Střední odborné škole a Středním odborným učilišti Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Lužická 588, Česká Lípa.

Kroužek bude probíhat 2x měsíčně, vždy v lichou středu 14:30-15:30
Kroužek je zaměřený na práci v terénu a laboratořích chemie a biologie, monitoring životního prostředí a analýzu odebraných vzorků a další chemické a biologické pokusy.
Poplatek 100 Kč/měsíc.

Náplň kroužku:

Názorným způsobem rozšíření vědomostí dětí ZŠ :
- zajímavé chemické pokusy
- zkoumání čistoty prostředí, ve kterém žijeme
- poznávání živočichů a rostlin kolem nás
- pozorování přírody v terénu i pod mikroskopem
- poznávání kouzel a tajů přírody
- aktivní zapojení do ochrany přírody
- zapojení vybavených laboratoří, moderní interaktivní techniky, práce v terénu, promítání zajímavých dokumentárních filmů apod.

Kontakt: Ing. Jiří Kučera, 723366494, kuceraj@skolalipa.cz