Reakce učitelů na článek poškozující jméno školy

Reakce učitelů na článek poškozující jméno školy

Nemůžeme jinak než reagovat a ohradit se proti některým výrokům v článku „Učitelé českolipské školy souhlasí se snížením odměn. Za ušetřené peníze si platí ochranku uveřejněného 19.dubna 2016 panem Tomášem Mařasem na stránkách www.rozhlas.cz

Uveřejněný rozhovor s externím pracovníkem dozoru u vchodu do školy, panem Gnipem, velmi nespravedlivě a neobjektivně hodnotil práci učitelů. (Je u nás zaměstnán necelé 2 měsíce). Svým prohlášením, že „žáci absolutně nerespektovali pedagogy“ urazil a dehonestoval náročnou práci učitelů naší školy. Výrok budí dojem, že bez jeho dozorové služby by učitelé nemohli učit, a že  atmosféra ve škole je negativní. Opak je pravdou. Počet kázeňských  přestupků v naší škole nedosahuje ani průměru škol obdobného typu. O výchovné práci učitelů svědčí, mimo jiné i to, že většina přestupků je řešena hlavně v prvních ročnících po přechodu žáků ze základní školy. Pomoc při mimořádné výchovné situaci potřebovali  vyučující od září 2015 pouze jednou. (Při vzájemném fyzickém napadení žáků).

Od aktivního externího dohledu u vchodu jsme si slibovali především posílení bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy a doplnění tzv.pasivní ochrany školy, to znamená čipového a kamerového systému.

Uveřejnění článku s nekompetentním výrokem externího pracovníka, právě v době přijímání přihlášek ke studiu, poškozuje pověst školy a tím i odrazuje potenciální zájemce o studium.  Na dnešním setkání učitelů školy  byl tento výrok rázně odmítnut. Nepravdivý a naprosto subjektivní  výrok  tohoto pracovníka rozhořčil pedagogy  školy  na takovou míru, že zvažují další  potřebnost  této služby.

Situace ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v České Lípě  je naprosto stabilizovaná bez mimořádných výchovných událostí.

 

V České Lípě 22.4.2016

                                                                       Pedagogický sbor SOŠ a SOU Česká Lípa