Neuspěli jste u maturity?

Nabízíme vám učební obor "Prodavač,prodavačka"

Přihlášky do učebního oboru „Prodavač, prodavačka" /66-51-H/01/ je třeba podat ve 3. kolo přijímacího řízení.
Datum vyhlášení bude uveřejněno na webových stránkách školy v záložce "Přijímací řízení".

Pokud jste studovali obory s předmětem ekonomika, či s předmětem matematika s výukou tohoto předmětu až do posledního ročníku, bude toto zohledněno při rozhodnutí o přijetí.

Bližší informace získáte při příjímacím řízení.