Žáci naší školy pomáhají dětem z Azylového domu Jonáš

Studenti SOŠ a SOU v České Lípě v pátek 20.5.2016 uspořádali výlet do mimi ZOO v Doksech pro děti a maminky z Azylového domu Jonáš, který pomáhá ženám a mužům s nezaopatřenými dětmi v tísni.
„Osud těchto dětí není rozhodně jednoduchý, a proto se naši studenti rozhodli trochu jim ho zpříjemnit. Přání studentů pomoci, podělit se s druhými, kteří pomoc potřebují, a to formou svého času věnovaného pro radost, bylo naplněno krásným výletem. Studenti přinesli do celé akce nejen svůj čas, energii a úsměv, ale také finanční částku. Cestu vlakem i vstupné uhradili z vlastních prostředků. Nutno podotknout, že se nejedná o jedinou akci tohoto druhu. Podobný výlet uskutečnili studenti i v loňském roce, v předvánoční době vzali děti na pohádku, donesli i spoustu hraček a již nepotřebného oblečení. Do budoucna se již obě strany těší na další spolupráci.“ říká Mgr. I. Školová, metodik prevence