Den pro ekologii na Luži

                V posledním květnovém týdnu, 14.5.2016, se v obci Horní Světlá pod horou Luž konal již 14. ročník vědomostní soutěže zaměřené na ochranu přírody s názvem Den pro ekologii. Tématem letošního ročníku byla Příroda Lužických hor se zaměřením na hmyz. Akce je výsledkem spolupráce řady organizací věnujících se environmentálnímu vzdělávání, v čele se Správou CHKO Lužické hory. Letos se na přípravě podíleli také studenti naší školy, konkrétně 2. ročník oboru ekologie a životní prostředí.

                Celodenní program je již tradičně připravován pro žáky základních škol a víceletých gymnázií Libereckého kraje. V letošním roce plnili tříčlenné týmy ze 17 základních škol po celé trase, vedoucí až na vrchol Luže, rozličné úkoly na odborných stanovištích zaměřených zejména na botaniku, zoologii, ochranu přírody apod. Stanoviště přírodních kuriozit, které studenti ekologie připravili, bylo složené ze dvou částí – testu a tzv. poznávačky. Ze školních sbírek byly zapůjčeny svlečky, preparáty
i vývojová stádia zajímavých druhů hmyzu.

                V závěru programu, před netrpělivě očekávaným vyhlášením výsledků a vítězů, měli studenti ekologie připraveno ještě jedno nebodované – bonusové stanoviště o drobné, převážně sladké odměny. Jednalo se o kombinaci vědomostní a pohybové aktivity. Trasa bludiště v přilehlém smrkovém lese byla založena na poznávání a znalostech bezobratlých i obratlovců. Jako názorné pomůcky sloužily např. lebka z prasete divokého a srnce obecného, vycpaniny ptáků nebo lastura škeble rybničné.

                Pro naše studenty byl tento den nejen uplatněním dosud získaných znalostí, ale především možností ukázat mladším žákům, co vše se mohou při studiu oboru ekologie a životního prostředí naučit, a jaké zajímavé preparáty či pomůcky jsou při výuce využívány.