Pozvánka pro školy

Střední odborná škola a  Střední odborné učiliště

                               470 06 Česká Lípa, ul. 28. října  2707, příspěvková organizace

                                                                                             

BURZA ŠKOL 2016  

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

 

dovolujeme si Vám nabídnout účast na Burze škol 2016 aneb „QUO VADIS“,

která se uskuteční ve dnech  2. -3. listopadu 2016 v České Lípě v prostorách SOŠ a SOU

v ulici 28. října 2707.

Burza středních škol má usnadnit žákům, kteří splnili povinnou školní docházku, aby

získali dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání. Jedná se o výstavu, kde mohou střední školy ve svých expozicích nabídnout své vzdělávací programy. Vystavovatelům nabízíme možnost prezentace ve stánku, kde bude k dispozici elektrická přípojka, příp. další náležitosti (viz přihláška k prezentaci a organizační pokyny, které jsou přílohou tohoto dopisu).

Burza se bude letos konat již 20. rokem, a to pod patronací SOŠ a SOU Česká Lípa, Úřadu práce ČR- Česká Lípa, Města Česká Lípa a Pedagogicko – psychologické poradny v České Lípě.

Vystavovatelé ( střední školy) mají možnost přivést s sebou k prezentaci firmy, se kterými spolupracují .
 

Předcházející ročníky se setkaly s velmi dobrým ohlasem veřejnosti. Jestliže projevíte o tuto akci zájem,  prosíme o odeslání přihlášky nejpozději do 16. září 2016 na adresu :

SOŠ a SOU,  470 06 Česká Lípa, 28. října 2707,

nebo e-mailem na adresu: sekretariat@skolalipa.cz

Přihlášky budou přijímány do kapacitních možností prostoru.

 

Současně proveďte úhradu účastnického poplatku, který činí 2 750,-- Kč vč.DPH na účet pořadatele:

 

Číslo účtu příjemce:               Kód banky:                Variabilní symbol:          Konst. symbol:

    5858585858                        2700                          IČO Vaší školy                      0308

 

 

Podrobnější informace naleznete v příloze tohoto dopisu, případně na tel. č. 481 131 067/kl. 3303,
 mobil: 731 456 876

K nahlédnutí jsou též webové stránky naší školy – adresa: www.skolalipa.cz  -  odtud si můžete stáhnout i formulář přihlášky.

 

 

            Těšíme se na Vaši účast a jsme s pozdravem

                                  

 

 

 Ing.Magda Oulehlová v.r.

                                                                       za realizační tým Burzy škol

Přílohy:          

1) Přihláška k prezentaci
2) Organizační pokyny