Ekologie v praxi

Obojživelníci (žáby, čolci, mloci) nepatří běžně mezi oblíbené a obdivované živočichy, ale pro naši přírodu jsou velmi potřební. Jsou významnou součástí potravních řetězců, indikátory neznečištěného prostředí a zejména ve velké míře konzumují bezobratlé živočichy včetně škodlivého hmyzu. V posledních letech dochází k neustálému decimování jejich populací a to ničením jejich přirozených biotopů nebo narušením tzv. tahových cest kvůli rozmnožování, a to hlavně liniovými stavbami (silnice, tratě, dálnice apod.).

Na základě pozorování v předchozích letech byly Krajským úřadem Libereckého kraje vytipovány lokality, kde na Českolipsku nejvíce dochází k ohrožení obojživelníků právě vlivem frekventovaných silnic. Jednou z nich je i silnice 2. třídy Mimoň – Jablonné v Podještědí. Narušení tahových cest obojživelníků lze zmírnit stavbou mobilních bariér, které spočívají v natažení linie podél silnice a umístění odchytových nádob. Tyto nádoby pak musí být v době tahu pravidelně (cca 2x denně) vybírány a odchycení živočichové jsou přenášeni na druhou stranu silnice. Toto vše zajišťuje nezisková organizace ZO ČSOP ARON, se sídlem v České Lípě. Manipulace s obojživelníky je možná pouze po získání výjimky udělované Krajským úřadem.

Stavba zábrany je náročná a důležité je její dokončení před začátkem samotného jarního tahu obojživelníků. Stejně jako v loňském roce 2016 se realizace stavby v době svého osobního volna podíleli studenti naší školy oboru Ekologie a životní prostředí. Zapojili se žáci 2., 3., 4. ročníků a dokonce i někteří absolventi.

Práce probíhaly v posledním březnovém týdnu za krásného slunečného počasí. Před samotným instalováním bariér byli studenti poučeni o zajištění vlastní bezpečnosti (výstražné vesty a pohyb podél frekventované silnice), o technické stránce budoucí stavby i o rozlišovacích znacích jednotlivých odchytávaných obojživelníků, kteří jsou při přenosu přesně zaznamenáváni a sčítáni. Na základě dat z proběhlých transferů v loňském roce bylo celkově za sezonu jarního tahu (22. 3. – 20. 4. 2016) na 600 metrech bariér přeneseno 4797 obojživelníků, a to ohrožených a zákonem chráněných druhů: ropucha obecná, blatnice skvrnitá, skokan štíhlý, skokan hnědý, čolek horský, čolek obecný.

Z uvedených dat jednoznačně vyplývá přínos celé akce. Děkujeme tímto studentům i ostatním pomáhajícím dobrovolníkům. Kromě jednoznačné pomoci přírodě jsou tyto zkušenosti a získané dovednosti i rozšířením praktického vzdělání zejména pro studenty ekologie.           

Ing. Tereza Kaiserová 

PřílohaVelikost
P1180131 (1).jpg334.35 KB
P1180134.jpg583.77 KB