Počet přijímaných uchazečů do 1. ročníků školního roku 2017/2018 - 2. kolo PŘ