Centrum odborného vzdělávání na SOŠ a SOU Česká Lípa

Centrum odborného vzdělávání na SOŠ a SOU Česká Lípa

Liberecký kraj, zřizovatel SOŠ a SOU Česká Lípa, uspěl s žádostí o dotaci z Integrovaného operačního programu (Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“)

Díky této dotaci získá škola nové vybavení pro několik učebních oborů (automechanik, instalatér, obráběč kovů, truhlář, zemědělec - farmář, kuchař, cukrář, pekař), nové vybavení pro svařovací školu,  jazykové učebny, ICT učebny, biologickou laboratoř.

Zároveň dojde k významným stavebním úpravám objektů školy, ve kterých probíhá výuka jak praktického, tak teoretického vyučování.

V rámci stavebních úprav bude vybudována multimediální učebna, zcela nový výtah ve pětiptarové budově školy. Dojde k vystávbě velké nové haly pro zemědělskou techniku a skladové prostory pro vypěstky rostlinné výroby(obilí, brambory) oboru zemědělec - farmář.

Další články  ....odkaz

PřílohaVelikost
20180817_111147.jpg524.59 KB
20180829_161226.jpg505.61 KB
20180827_122205.jpg112.96 KB
20180827_122233.jpg135.02 KB