Centrum odborného vzdělávání na SOŠ a SOU Česká Lípa

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro oblast služeb na SOŠ a SOU Česká Lípa

Naše škola byla v roce 2016 Libereckým krajem jmenována  jako "Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro oblast služeb". Tímto se zařadila mezi dalších sedm takto zřizovatelem vybraných středních škol v našem kraji.

Liberecký kraj, zřizovatel SOŠ a SOU Česká Lípa, následně uspěl s žádostí o dotaci z Integrovaného operačního programu (Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“)

Výše dotace pro SOŠ a SOU činí 60 mil.Kč.

Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002753

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Doba realizace:září 2016 - prosinec 2018

Díky této dotaci získala naše škola nové vybavení pro  většinu učebních oborů (automechanik, instalatér, obráběč kovů, truhlář, zemědělec - farmář, kuchař, cukrář, pekař), nové vybavení pro svařovací školu, nové o jazykové učebnya učebny ICT atd.

BIOLOGICKÁ LABORATOŘ     ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA   VYBAVENÍ GASTRO OBORŮ

Došlo k zásadním rekonstrukcím několika budov školy. Výše dotace na vlastní stavební úpravy činila 56 mil.Kč.

Pro maturitní obor Ekologie a životní prostředí pak škola získala  novou moderní biologickou laboratoř. Došlo tak k dalším úpravám budovy v Lužické ulici, kde je realizována výukadalšího maturitního oboru a to oboru Hotelnictví.

Maturitní obory tak budou  na naší škole vyučovány v rekonstruované budově, s nově vybavenými odbornými učebnami, v nových jazykových učebnách a učebnách ICT.

Zároveň došlo k významným stavebním úpravám objektů školy, ve kterých probíhá výuka jak praktického, tak teoretického vyučování učebních oborů.

V rámci stavebních úprav byla vybudována multimediální učebna, zcela nový výtah v pětiptarové budově školy. Byla postavena nová hala pro zemědělskou techniku a skladové prostory pro vypěstky rostlinné výroby(obilí, brambory) oboru zemědělec - farmář.

                                  

Současné jednopatrové budovy, které doposud sloužily jako skladovací prostory, byly rekonstruovány a vznikly tak dvě nové dílny pro obor instalatér. Byly vystavěny tři nové garáže pro vozový park.

Pro zemědělskou techniku vznikla nová odstavná plocha .....

Informace a několik fotografií

Další články  ....odkaz