Odevzdávání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky je možné odevzdat na personální oddělení žáků od 7.00 - 15.30 hod. - 3. patro hotelu Lípa.

Po 15.30 hod. a o víkendech kdykoli po celý den na recepci hotelu Lípa.

Přihlášky přijímáme do 16. května 2018.