Slavnostní předání investiční akce "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici"

Řada obyvatel České Lípy si jistě všimla, že omítka jedné z  budov SOŠ a SOU (u hlavní komunikace na Liberec) "svítí" novou žlutou barvou.

Jedná se o nově zrekonstruovanou budovu bývalé "zemědělské školy". Dnes v prostorách jedné z prvních rolnických škol v Čechách (postavena v roce 1894) probíhá výuka maturitních oborů "Ekologie a životní prostředí", "Hotelnictví" a učebního oboru "Zemědělec- farmář".

Ve středu 20. června 2018 byla "opravená" budova slavnostně předána ………!!! -foto ZDE a ZDE

Přítomni byli, kromě řady dalších hostů, také členka Rady Libereckého kraje Ing. Radka Loučková Kotasová a náměstek hejtmana LK pan Mgr. Petr Tulpa.

Ve třídách se snížila hlučnost z frekventované komunikace, v zimě se při vyučování významně zvýší "tepelná pohoda"...

Cena investiční akce: částkou 11 mil Kč přispěl Liberecký kraj, částkou 5 mil. Kč OPŽP.