Soutěž "Instalatér – České Budějovice 2018"

Ve dnech 9. - 10. 5. 2018 se naši žáci Lukáš Kocourek a Dominik Fukna ze třídy TI2 zúčastnili regionálního kola soutěže oboru INSTALATÉR v Českých Budějovicích. V soutěži, která se skládá z teoretické a praktické části obsadili krásné čtvrté místo. FOTO 1 a FOTO 2

Za reprezentaci školy děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Odevzdávání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky je možné odevzdat na personální oddělení žáků od 7.00 - 15.30 hod. - 3. patro hotelu Lípa.

Po 15.30 hod. a o víkendech kdykoli po celý den na recepci hotelu Lípa.

Přihlášky přijímáme do 16. května 2018.

Informace k přijímacímu řízení

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019
 

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia:

1. termín   12. dubna (pátek)

2. termín   15. dubna (pondělí)

Náhradní termín:

1. termín   13. května (pondělí)

2. termín   14. května (úterý)

________________________________________________________________________

Krajské kolo 23. ročníku Ekologické olympiády

Letošní ročník, jehož tématem byly Dřeviny rostoucí mimo les, se konal ve dnech 20.-22. 4. 2018 v Zákupech a zúčastnila se ho 2 družstva naší školy. S velkým potěšením můžeme oznámit, že družstva výborně obstála i v silné konkurenci gymnázií z celého Libereckého kraje.
Vynikajího výsledku - 3. místa - dosáhlo družstvo třídy HE3 ve složení Lucie Čermáková, Jiří Štefko a Kristýna Přívratská. Druhé naše družstvo ze tříd HE1 a HE3 ve složení Matěj Ferdan, Michaela Klepačová a Kateřina Nováková obsadilo 12.místo.
Děkujeme všem zúčastněným studentům oboru Ekologie a životní prostředí za vzornou reprezentaci a gratulujeme ke skvělému výsledku.
Ing. Renata Václavíková

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - I. kolo

tříleté učební obory - ZDE  dvouleté učební obory - ZDE nástavbové studium - ZDE čtyřleté studijní obory - ZDE

Syndikovat obsah