Zajištění cateringové služby u křestu knihy

Třída HE4 oboru "Hotelnictví" dne 20.10.2017 zajistila cateringovou službu pro slavnostní křest knihy "Zlatá kniha českých pohádek, říkadel, básniček a hádanek". Společenská akce se konala v ambitu Vlastivědného muzea a galerii v České Lípě - foto.

Týden v partnerské škole ve Zwickau

Třetí zářijový týden strávila skupina našich studentů opět na partnerské škole ve Zwickau.
V pondělí si prohlédli centrum Drážďan, Zámecký hotel Eckberg, zámek Pillnitz a největším zážitkem pro všechny byla jistě návštěva Drážďanské státní opery.

Srdíčkový den

BURZA ŠKOL QUO VADIS 2017

BURZU ŠKOL 2017 nově pořádá Úřad práce v České Lípě

Kontaktní osoba: Ing. Hana Václavíková, vedoucí Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Kontaktního pracoviště ÚP ČR Česká Lípa, tel. 950 108 439, e-mail: hana.vaclavikova@cl.mpsv.cz

SPOLEČNÝ VÝLET

Naši žáci jsou již dlouholetými podporovateli Farní charity v České Lípě. Angažují se v práci dobrovolníků, pořádají materiální a finanční sbírky, organizují pro děti a jejich maminky z Azylového domu Jonáš pravidelné výlety. Tentokrát, v pondělí 15.5., to bylo do mini ZOO v Doksech.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

I v letošním roce se naše škola zapojila do celonárodní sbírky Český den proti rakovině. Tentokrát bude výtěžek věnován prevenci především nádorových onemocnění hlavy a krku. Přispěli k tomu i naši studenti, a to částkou 11521,-Kč, která se jim podařila prodejem žlutého kvítku získat. Patří jim za to jistě dík.

Česko-německé pečení

V dubnu se na Střední odborné škole a odborném učilišti v České Lípě uskutečnil další zajímavý projektový den s partnerskou školou z Budyšína. Žáci oboru cukrář učili své německé přátele péct české zákusky.

Slavnosti Lužickohorských luk

Slavnosti Lužickohorských luk
Syndikovat obsah