TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - opravné a náhradní

ZÁŘÍ 2018

Písemná zkouška 13. - 14. 9. 2018
Praktická zkouška od 17. 9. 2018
Ústní zkouška od 24. 9. 2018

PROSINEC 2018

Slavnostní předání investiční akce "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici"

Řada obyvatel České Lípy si jistě všimla, že omítka jedné z  budov SOŠ a SOU (u hlavní komunikace na Liberec) "svítí" novou žlutou barvou.

Jedná se o nově zrekonstruovanou budovu bývalé "zemědělské školy". Dnes v prostorách jedné z prvních rolnických škol v Čechách (postavena v roce 1894) probíhá výuka maturitních oborů "Ekologie a životní prostředí", "Hotelnictví" a učebního oboru "Zemědělec- farmář".

Zdaňování studentských brigád

Na pomoc žákům, kteří se o prázdninách chystají na brigádu, zveřejňujeme článek, který škole poskytl odborný pracovník Finančního úřadu Liberec.

Letní prázdniny se kvapem blíží a celá řada studentů Vaší školy jistě bude o prázdninách pracovat na brigádách, což je jistě dobře. Je pravděpodobné, že informace, které z přiloženého článku mohou čerpat, jim ušetří peníze, neboť někteří zaměstnavatelé se jistí při výpočtu mezd proti problémům tím, že jim například neuplatní odpočitatelnou slevu  na poplatníka a případně i na studenta.

Ing. Vladimír Jakub, Finanční úřad pro Liberecký kraj, tel. +420 485 211 270

Přílohy: Zdanění studentských brigád 2018 - ZDE

METODICKÉ CENTRUM CHEMIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

První setkání učitelů chemie proběhlo 4. 4. 2018 na téma Ověřování znalostí žáků. Při setkání si pedagogové sdělili své zkušenosti v této oblasti. Na konkrétních testových otázkách měli možnost ověřit a prodiskutovat náročnost testu a jeho možnost použití ve výuce chemie na ZŠ.

Druhé setkání je připraveno na 7. 6. 2018 opět na odloučeném pracovišti SOŠ a SOU Česká Lípa v Lužické ulici.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - II. kolo

4leté obory ZDE                                         3leté obory ZDE                                        2leté obory ZDE

Syndikovat obsah