METODICKÉ CENTRUM CHEMIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

První setkání učitelů chemie proběhlo 4. 4. 2018 na téma Ověřování znalostí žáků. Při setkání si pedagogové sdělili své zkušenosti v této oblasti. Na konkrétních testových otázkách měli možnost ověřit a prodiskutovat náročnost testu a jeho možnost použití ve výuce chemie na ZŠ.

Druhé setkání je připraveno na 7. 6. 2018 opět na odloučeném pracovišti SOŠ a SOU Česká Lípa v Lužické ulici.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - II. kolo

4leté obory ZDE                                         3leté obory ZDE                                        2leté obory ZDE

Soutěž "Instalatér – České Budějovice 2018"

Ve dnech 9. - 10. 5. 2018 se naši žáci Lukáš Kocourek a Dominik Fukna ze třídy TI2 zúčastnili regionálního kola soutěže oboru INSTALATÉR v Českých Budějovicích. V soutěži, která se skládá z teoretické a praktické části obsadili krásné čtvrté místo. FOTO 1 a FOTO 2

Za reprezentaci školy děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Odevzdávání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky je možné odevzdat na personální oddělení žáků od 7.00 - 15.30 hod. - 3. patro hotelu Lípa.

Po 15.30 hod. a o víkendech kdykoli po celý den na recepci hotelu Lípa.

Přihlášky přijímáme do 16. května 2018.

Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení
Na základě vyhlášky č. 353/2016 Sb., vyhlašuje ředitelka SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října 2707, pro školní rok 2018/2019 3. kolo přijímacího řízení. Určeno pro studijní obory čtyřleté, učební obory tříleté a dvouleté.

Pro všechny formy studia bez přijímací zkoušky.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity daného oboru.

 

___________________________________________________________________________________

Syndikovat obsah