22. ročník Ekologické soutěže žáků základních škol II.stupně a víceletých gymnázií

21. listopadu 2018 proběhl na půdě SOŠ a SOU 28. října, Česká Lípa a ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě 22. ročník ekologické soutěže.

Tématem  letošního ročníku byla "Voda v přírodě". Tradičně se zúčastnila kromě ZŠ i gymnázia z Českolipska a z Děčína.

Vítězem se v kategorii gymnázií stalo družstvo gymnázia Jeronýmova Liberec, na druhém místě se umístilo druhé družstvo ze stejného gymnázia a na třetím místě družstvo děčínského gymnázia.

V kategorii základních škol zvítězila ZŠ Náměstí Míru z Nového Boru, 2. místo obsadila ZŠ Mírová z Mimoně a 3. místo patřilo ZŠ 28.října z České Lípy.

Soutěž v číslech:

Nenech to být

Nenech to být – internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou MŠMT má přinášet efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Linkou bezpečí a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně.
I naše škola se přihlásila do tohoto systému, který je nyní anonymně a zdarma dostupný všem našim studentům i jejich rodičům na adrese https://nntb.cz.

Týdenní stáž našich studentů v německé partnerské střední odborné škole ve Zwickau od 17.9.- 21.9. 2018

Každoročně tráví cca 20 žáků maturitních oborů ekologie a životní prostředí, hotelnictví i několik žáků učebního oboru zemědělec - farmář týdenní stáž ve Zwickau. Program zajišťuje Saský zemský úřad pro životní prostředí a detašované pracoviště Střední zemědělská škola ve Zwickau (Fachschule für Landwirtschaft Zwickau).
Letos odcestovala skupina našich žáků v doprovodu Mgr. Berné a Ing. Mgr. Holasové na týdenní pobyt do Zwickau 17. 9. 2018.

 

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - opravné a náhradní

ZÁŘÍ 2018

Písemná zkouška 13. - 14. 9. 2018
Praktická zkouška od 17. 9. 2018
Ústní zkouška od 24. 9. 2018

PROSINEC 2018

Slavnostní předání investiční akce "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici"

Řada obyvatel České Lípy si jistě všimla, že omítka jedné z  budov SOŠ a SOU (u hlavní komunikace na Liberec) "svítí" novou žlutou barvou.

Jedná se o nově zrekonstruovanou budovu bývalé "zemědělské školy". Dnes v prostorách jedné z prvních rolnických škol v Čechách (postavena v roce 1894) probíhá výuka maturitních oborů "Ekologie a životní prostředí", "Hotelnictví" a učebního oboru "Zemědělec- farmář".

Syndikovat obsah