Výlet s Azylovým domem Jonáš

Stalo se již tradicí, že každým rokem naši studenti pořádají zábavný den pro děti z Azylového domu Jonáš v České Lípě. Tentokrát společně vyrazili na výlet do Žizníkova na hřiště, kde nejprve děti (ty nejmenší za pomoci maminek) plnily různé úkoly (házení na cíl, zpívání, hledání rozdílů…)- Odměnou jim byly hezky pomalované obličeje, sladkosti různého druhu, a také pomlázky, protože se vše odehrávalo v době předvelikonoční.   Na závěr si všichni společně opekli špekáčky.  I počasí se vydařilo, takže všichni byli spokojeni a již nyní se těší na další setkání, které bude jistě oboustranně obohacující, stejně jako toto.

 

 

Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuji volno pro žáky školy ve dnech 9. - 10. května 2019

Mgr. Hana Kubátová Ortová, ředitelka školy

 

Slavnostní otevření Centra odborného vzdělávání na naší škole

Dne 4.4.2019 proběhlo slavnostní otevření centra odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb.
Otevření započalo tiskovou konferencí  v 11 hodin, přijelo nejméně 70 hostů. Po tiskovce následovala prohlídka areálu školy a slavnostní přestřižení pásky u nové ,,červené´´ haly. U přestřižení byli přítomni hejtman LK Bc. Martin Půta, náměstek hejtmana Mgr. Petr Tulpa, starostka ČL Ing. Jitka Volfová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje Ing. Radka Loučková Kotasová, člen rady kraje pro resort dopravy investic a veřejných zakázek Ing. Jan Sviták, paní ředitelka Mgr. Hana Kubátová Ortová, bývalý pan ředitel PaedDr. Milan Kubát a další.

ČEZ jako budoucí zaměstnavatel?

Dne 21.3. školu navštívili zástupci firmy ČEZ a. s. Setkali se se žáky závěrečných ročníků oboru elektrikář. Nabídli jim možnost nástupu do zaměstnání ihned po úspěšném ukončení studia. Součástí prezentace byla i praktická ukázka vozidla a jeho technického vybavení.
Někteří z našich žáků vážně uvažují, že lukrativní nabídky zaměstnání opravdu využijí.

Anglie 11.-16.3.2019

Dne 11.3.2019 se uskuteční zájezd do Anglie- Portsmounth, Brighton.  Účastní se 40 žáků z celé školy.
Součástí je i výuka v místní škole a návštěva památek.

Syndikovat obsah