Hledají se pracovníci na pozici recepční - střídač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Hledá pracovníky na pozici recepční – střídač, dohoda o pracovní činnosti

Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek

Kroužek je určen pro děti od 7.-9. třídy ZŠ a příslušné ročníky gymnázia.

Je realizován ve Střední odborné škole a Středním odborným učilišti Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Lužická 588, Česká Lípa.

Záchranná stanice Falco

Záchranná stanice Falco se již řadu let stará o handicapované živočichy. Ani našim žákům není jejich osud lhostejný. Proto žákovská rada uspořádala ve škole sbírku, kdy se podařilo získat 1262,- Kč, které tato stanice určitě účelně využije.

Azylový dům Jonáš

Azylový dům Jonáš pomáhá ženám a mužům s nezaopatřenými dětmi v tísni. Osud těchto dětí rozhodně není jednoduchý, a proto se naši žáci rozhodli trochu jim ho zpříjemnit. Zorganizovali pro ně výlet do zooparku v Doksech, přinesli spoustu krásných hraček i již nepotřebného ošacení. Celá akce se vydařila, obě strany se již těší na další spolupráci.

Sbírka Ligy proti rakovině

13.5.2015 se konala veřejná sbírka Ligy proti rakovině. Naši studenti se letos opět zúčastnili prodeje kvítku měsíčku lékařského. Přispěli tak částkou 12.044,-Kč na prevenci nádorů reprodukčních orgánů.

Útulek pro psy v Dobranově

V dubnu letošního roku žáci CP3navštívili útulek pro psy v Dobranově. Přinesli zvířatům různé dárky – vodítka, deky, hračky, granule…, rovněž je vzali na procházku. Někteří z žáků v této činnosti pokračují i nadále. Dokonce jeden pejsek našel  nový domov u  naší studentky.

Ředitelské volno 29.6.2015

Ředitelské  volno 29.6.2015                          
V souladu s  odst. 2, § 24 zákona č.561/2004  Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vážných technických  a organizačních důvodů

Ukliďme Česko

„Ukliďme Česko“

Pomoc zvířatům v nouzi - záchranná stanice Falco

U příležitosti blížícího se Dne Země (22. dubna) vyzývá Výbor pro životní prostředí českolipského zastupitelstva školy, školská zařízení, ale i širokou veřejnost k pomoci Záchranné stanici pro handicapované živočichy Falco. Ta sice sídlí v Dolním Týnci na Litoměřicku, ale stará se již řadu let i o nalezené zraněné a jinak handicapované živočichy z Českolipska a Novoborska.

Autoopravář junior 2015

Krajské kolo soutěže Autoopravář junior 2015 proběhlo 25.2.2015.

Vítězem a nejlepším žákem oboru automechanik v Libereckém kraji se stal Jaroslav Jiříček z naší SOŠ a SOU Česká Lípa.
Jarda postupuje do celorepublikového kola, které bude v Mladé Boleslavi. 

Gratulujeme a držíme palce.

Syndikovat obsah