Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení
Na základě vyhlášky č. 353/2016 Sb., vyhlašuje ředitelka SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října 2707, pro školní rok 2018/2019 3. kolo přijímacího řízení. Určeno pro studijní obory čtyřleté, učební obory tříleté a dvouleté.

Pro všechny formy studia bez přijímací zkoušky.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity daného oboru.

 

___________________________________________________________________________________

Krajské kolo 23. ročníku Ekologické olympiády

Letošní ročník, jehož tématem byly Dřeviny rostoucí mimo les, se konal ve dnech 20.-22. 4. 2018 v Zákupech a zúčastnila se ho 2 družstva naší školy. S velkým potěšením můžeme oznámit, že družstva výborně obstála i v silné konkurenci gymnázií z celého Libereckého kraje.
Vynikajího výsledku - 3. místa - dosáhlo družstvo třídy HE3 ve složení Lucie Čermáková, Jiří Štefko a Kristýna Přívratská. Druhé naše družstvo ze tříd HE1 a HE3 ve složení Matěj Ferdan, Michaela Klepačová a Kateřina Nováková obsadilo 12.místo.
Děkujeme všem zúčastněným studentům oboru Ekologie a životní prostředí za vzornou reprezentaci a gratulujeme ke skvělému výsledku.
Ing. Renata Václavíková

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - I. kolo

tříleté učební obory - ZDE  dvouleté učební obory - ZDE nástavbové studium - ZDE čtyřleté studijní obory - ZDE

Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), bylo na dny 30.4. a 7.5. 2018 vyhlášeno volno pro žáky školy.

Velikonoční turnaj

Čtvrtek 5. 4. 2018 byl významným dnem. Nejenže se konaly klasifikační porady za 3. čtvrtletí a  rodičovské  schůzky, ale dopoledne  v tělocvičně školy proběhl  Velikonoční  futsalový turnaj tříd, které mají teoretickou výuku v sudém týdnu.

Syndikovat obsah