Školní řád, pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a postup při udělování odměn a výchovných opatření

Školní řád, pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a postup při udělování odměn a výchovných opatření zde

Třídní schůzky 10.11.2016

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají 10.11.2016 od 15:30 do 17:00. Součástí třídních schůzek budou informace o prospěchu a absenci.

Třídní schůzky 10.11.2016

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají 10.11.2016 od 15:30 do 17:00. Součástí třídních schůzek budou informace o prospěchu a absenci.

Fotosoutěž - výsledky

Výsledková listina podle tematických kategorií
I. kategorie Živočichové v přirozeném prostředí
1. Jana Doubková He3 „Motýl“, Lodín - 18. 8. 2015
2. Michal Valenta PZF1 „Život na potoce“ (kachna divoká), 15. 8. 2015
3. Tea Pertlová He4 „Pózující ještěrka“, PP Bílé kameny, 21. 5. 2007

Ředitelské volno 29.6.2015

V souladu s  odst. 2, § 24 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vážných technických a organizačních důvodů
vyhlašuji pro žáky Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28.října 2707, o.p. na den 29.červen 2015 ŘEDITELSKÉ  VOLNO

V České Lípě 2.června 2015    PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy

Kurzy svařování

Školní bufet

Upozorňujeme na uzavření školního bufetu
3.2.2017 - pololetní prázdniny a od 20.2. 2017 do 24.2.2017 - jarní prázdniny 
 
Školní bufet je otevřený nejen pro studenty a zaměstnance školy, ale také pro širokou veřejnost
Otevřeno máme každý den od 7.30 do 14.00
Jsou zde v prodeji výrobky studentů učebních oborů:

Žádost o stejnopis

Žádost o vystavení stejnopisu (Výučního listu, Maturitního  vysvědčení, ročníkového vysvědčení):

Postup při podání žádosti

Syndikovat obsah