Cukrárna

Cukrárna

• Svatební
• Mini dezerty (pouze na svatby)
• Dětské dorty
• Ostatní
• Výrobky na soutěž

Kontakt :

Telefonem na čísle : +420 481 131 068
p.Mezeiová Eva (mezeiovae@skolalipa.cz)
p.Flíčková Jana (flickovaj@skolalipa.cz)