Dokumenty školy

1. KONCEPCE ŠKOLY

Odkaz naleznete ZDE

__________________________________________________________________

2. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

za 2016/2017 - ZDE

za 2017/2018 - ZDE         přílohy ZDE

__________________________________________________________________

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

za 2016 - text ZDE             tabulky ZDE

za 2017 - text ZDE                 tabulky ZDE

___________________________________________________________________________

4. KOLEKTIVNÍ  SMLOUVA NA ROK 2019

Odkaz naleznete ZDE

Příloha KS č.2 Zásady KS ZDE

Příloha KS č.3 Tiskopis Návrh na odměnu, jubilea ZDE

Příloha KS č.4 Rozhodnutí o pracovní době  ZDE

Příloha KS č.5 Žádost o účast na DVPP  ZDE

Příloha KS č. 6 Vitamíny ZDE

______________________________________________________________________________

5. ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

r. 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu na roky 2018-2019 ZDE

Schválený rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled na roky 2018-2019 ZDE (usnesení Rady LK dne 18.4.2017 č. 698/2017/RK)      

I. úprava rozpočtu na rok 2017 ZDE       II. úprava rozpočtu na rok 2017 ZDE

r. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 střednědobého výhledu na roky 2019-2020 ZDE

Schválený rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2018-2019 ZDE

I. úprava rozpočtu na rok 2018 ZDE

II. úprava rozpočtu na rok 2018 ZDE

III. úprava rozpočtu na rok 2018 ZDE

IV. úprava rozpočtu na rok 2018 ZDE

_____________________________________________________________________________

6. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

r. 2016

Cashflow - ZDE  Přehled o změnách vlastního kapitálu - ZDE  Příloha - ZDE  Rozvaha - ZDE  Výkaz zisku a ztráty - ZDE

r. 2017

Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, cashflow, přehled  o změnách vlastního kapitálu - ZDE

____________________________________________________________________

7. ETICKÝ KODEX

Odkaz naleznete ZDE

_____________________________________________________________________

8. ZŘIZOVACÍ LISTINA

 Odkaz naleznete ZDE  

________________________________________________________________________________

9. ORGANIZAČNÍ ŘÁD a STRUKTURA

Organizační strukturu naleznete ZDE

Organizační řád ZDE

_____________________________________________________________

10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Sdělení školy k zajištění vedení dokumentace ZDE  
_____________________________________________________________

11. INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999

Svobodný přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace naleznete ZDE