Dokumenty školy

1. KONCEPCE ŠKOLY

Odkaz naleznete ZDE

__________________________________________________________________

2. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

za 2016/2017 - ZDE

__________________________________________________________________

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

za 2016 - text  ZDE             - tabulky ZDE

______________________________________________________________________________

4. KOLEKTIVNÍ  SMLOUVA NA ROK 2017 

Odkaz naleznete ZDE

Příloha KS č.2 Zásady KS 2017 ZDE

Příloha KS č.3 Tiskopis Návrh na odměnu, jubilea ZDE

Příloha KS č.4 Rozhodnutí o pracovní době  ZDE

Příloha KS č.5 Žádost o účast na DVPP  ZDE

______________________________________________________________________________

5. ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu na roky 2018-2019 ZDE

Schválený rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled na roky 2018-2019 ZDE (usnesení Rady LK dne 18.4.2017 č. 698/2017/RK)

I. úpravu rozpočtu na rok 2017 ZDE

II. úpravu rozpočtu na rok 2017 ZDE

 

______________________________________________________________________________

6. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016

 Cashflow - ZDE

 Přehled o změnách vlastního kapitálu - ZDE

 Příloha - ZDE

 Rozvaha - ZDE

 Výkaz zisku a ztráty - ZDE

_____________________________________________________________________

7. ETICKÝ KODEX

Odkaz naleznete ZDE

_____________________________________________________________________

8. ZŘIZOVACÍ LISTINA

 Odkaz naleznete ZDE   příloha ZL ZDE

________________________________________________________________________________

9. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

   Organizační strukturu naleznete ZDE

_____________________________________________________________