Dokumenty školy

1. KONCEPCE ŠKOLY

Odkaz naleznete ZDE

__________________________________________________________________

2. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

za 2016/2017 - ZDE

za 2017/2018 - ZDE         přílohy ZDE

__________________________________________________________________

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

za 2017 - text ZDE                 tabulky ZDE

za 2018 - text ZDE                 tabulky ZDE

_________________________________________________________________________

4. KOLEKTIVNÍ  SMLOUVA NA ROK 2019

Odkaz naleznete ZDE

Příloha KS č.2 Zásady KS ZDE

Příloha KS č.3 Tiskopis Návrh na odměnu, jubilea ZDE

Příloha KS č.4 Rozhodnutí o pracovní době  ZDE

Příloha KS č.5 Žádost o účast na DVPP  ZDE

Příloha KS č. 6 Vitamíny ZDE

______________________________________________________________________________

5. ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

r. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 střednědobého výhledu na roky 2019-2020 ZDE

Schválený rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2018-2019 ZDE

I. úprava rozpočtu na rok 2018 ZDE

II. úprava rozpočtu na rok 2018 ZDE

III. úprava rozpočtu na rok 2018 ZDE

IV. úprava rozpočtu na rok 2018 ZDE

r. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 střednědobého výhledu na roky 2019-2021 ZDE

Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2019-2021 ZDE

I. úprava rozpočtu na rok 2019

 

_____________________________________________________________________________

6. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

r. 2017

Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, cashflow, přehled  o změnách vlastního kapitálu - ZDE

r. 2018

Komentář k UZ ZDE

Příloha ZDE

Rozvaha ZDE

Výsledovka ZDE

_____________________________________________________________________________

7. ETICKÝ KODEX

Odkaz naleznete ZDE

_____________________________________________________________________

8. ZŘIZOVACÍ LISTINA

 Odkaz naleznete ZDE  

________________________________________________________________________________

9. ORGANIZAČNÍ ŘÁD a STRUKTURA

Organizační strukturu naleznete ZDE

Organizační řád ZDE

_____________________________________________________________

10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Sdělení školy k zajištění vedení dokumentace ZDE  
_____________________________________________________________

11. INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999

Svobodný přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace naleznete ZDE