Doporučené odkazy

www.kraj-lbc.cz  - Liberecký kraj

www.risa.cz  - Regionální informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce

www.mucl.cz  - Městský úřad Česká Lípa
 
www.nidv.cz  - Národní institut pro další vzdělávání

www.msmt.cz - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

www.uiv.cz - Ústav pro informace ve vzdělávání

www.scio.cz - SCIO

www.ceskaskola.cz - Česká škola

www.ucitelskenoviny.cz - Učitelské noviny

www.cvlk.cz – Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

www.narodni-kvalifikace.cz  Národní soustava kvalifikací

www.techyes.info - Iniciativa Libereckého kraje na podporu technického vzdělávání