Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijímací řízení – školní rok 2017/2018

                                                                                               

1) Přijímací řízení u žáků se splněnou povinnou školní docházkou
     pro studijní obory:
- průměrná klasifikace na přihlášce ze ZŠ za poslední 3 klasifikační období (100%)
- úspěšné absolvování 9. třídy ZŠ
- absolvování cizího jazyka na ZŠ
- odpovídající zdravotní stav na přihlášce – vyjádření lékaře
- nesmí být zahájeno správní řízení o podmíněném vyloučení a vyloučení ze studia (jedná se o studium na naší škole v  minulém období)
- v případě cizince s nostrifikovanými doklady proběhne pohovor, pro zjištění předpokladů vzdělávat se v daném oboru

    pro učební obory:

- průměrná klasifikace na přihlášce ze ZŠ za poslední 3 klasifikační období
(výstup z 9. tř. ZŠ + 60 b., výstup z 8. tř. ZŠ + 40 b., výstup ze 7. tř. ZŠ + 20 b.)
- odpovídající zdravotní stav na přihlášce – vyjádření lékaře
- pro učební obor Mechanik opravář motorových vozidel je nutno absolvovat 9. třídu ZŠ
- pro učební obory "H" je nutno absolvovat úspěšně 8. třídu povinné školní docházky
- nesmí být zahájeno správní řízení o podmíněném vyloučení a vyloučení ze studia (jedná se o studium na naší škole v minulém období)
- v případě cizince s nostrifikovanými doklady proběhne pohovor, pro zjištění předpokladů vzdělávat se v daném oboru

2) Přijímací řízení u žáků nástavbového studia
          pro absolventy s výučním listem tříletých učebních oborů skupiny "H"

- průměrný prospěch za 3 klasifikační období (100%)
(1. roč. – II. pol., 2. roč. – II. pol., 3. roč. – I. pololetí)
- odpovídající zdravotní stav na přihlášce – vyjádření lékaře
- nesmí být zahájeno správní řízení o podmíněném vyloučení a vyloučení ze studia (jedná se o studium na naší škole v minulém období)
- v případě cizince s nostrifikovanými doklady proběhne pohovor, pro zjištění předpokladů vzdělávat se v daném oboru

Kritéria budou obodována a zpracována počítačem v programu "Bakalář".