Maturitní zkoušky

školní rok: 2018/2019

Harmonogram maturitních zkoušek, termín jaro 2019

Přihláška k Maturitní zkoušce

Výběr profilových a povinných maturitních zkoušek společné části ve školním roce 2018/2019

Termín podání přihlášky ředitelce školy je do 3. prosince 2018

Témata ke společné části MZ

P2A, P2B- Podnikání

Hodnocení maturitních zkoušek

HE4-Mechanik elektrotechnik

Hodnocení maturitních zkoušek

HE4-Ekologie a životní prostředí

Hodnocení maturitních zkoušek

HE4-Hotelnictví

Hodnocení maturitních zkoušek

    Přehled termínů konání společné části maturitní zkoušky jaro 2019 (tzv. Jednotné zkušební téma)

 

Legislativa a další:

  • Školský zákon 561/2004                                                                                                 zde.
  • Vyhláška 177/2009 Sb., s účinností od 1.10. 2016                                                        zde.
  • Žádost o přezkoumání společné části MZ - informace MŠMT                                   zde.

       Katalog požadavků:

       Odkazy: