Maturitní zkoušky

2016/2017

       Jednotné zkušební schéma společné části MZ

 • Sdělení MŠMT, MZ jaro 2017    zde.              Schéma, MZ jaro 2017                zde.

         

         Přihláška k MZ

          Formulář - zde.                                                                                                                        Termín podání přihlášky řediteli školy: 1.12. 2016.        

         Denní studium - témata

         P2

 • P2, Podnikání - Téma praktické profilové MZ z ekonomických předmětů                 zde.
 • P2, Podnikání - Téma praktické profilové MZ z ICT                                                  zde.
 • P2, Podnikání - Témata ústní profilové MZ - Ekonomika podniku                             zde.
 • P2, Podnikání - Témata ústní nepovinné profilové  MZ - Marketing a management  zde.

         HE4

 • HE4, Ekologie a životní prostředí - Témata profilové MZ - Maturitní práce a její obhajoba   zde.
 • HE4, Ekologie a životní prostředí - Pokyny pro vypracování maturitní práce                          zde.
 • HE4, Ekologie a životní prostředí - Témata ústní profilové MZ - Biologie                                zde.
 • HE4, Ekologie a životní prostředí - Témata ústní profilové MZ - Chemie                                 zde.
  HE4, Ekologie a životní prostředí - Témata ústní profilové MZ - Teoretická zkouška                                          z odborných předmětů                                                                                                          zde.
 • HE4, Hotelnictví - HE4 Hotelnictví - Témata praktické profilové MZ - Odborné předměty       zde.
 • HE4, Hotelnictví - Témata písemné profilové MZ -  Odborné předměty                                    zde.
 • HE4, Hotelnictví - Témata ústní profilové MZ - Teoretická zkouška z odborných předmětů     zde.

         TP2

 • TP2, Podnikání - Téma praktické profilové MZ z ekonomických předmětů                           zde.
 • TP2, Podnikání - Témata ústní nepovinné profilové  MZ - Marketing a management            zde.
 • TP2 ,Podnikání - Témata ústní profilové MZ - Ekonomika podniku                                       zde.
 • TP2, Podnikání - Téma praktické profilové MZ z ICT                                                            zde.
 • TP2, Technologie potravin - Témata praktické profilové MZ z odborných předmětů            zde.
 • TP2, Technologie potravin - Témata ústní profilové zkoušky - Potraviny a výživa                zde.
 • TP2, Technologie potravin - Témata ústní profilové zkoušky - Technologie potravin            zde.        

         Společné informace

 • Výběr profilových zkoušek a povinných zkoušek společné části - maturita 2017      zde.

        Témata ke společné části ústní MZ:

         Anglický jazyk, maturitní témata                                                                                     zde.
         Český jazyk a literatura - seznam literatury                                                                     zde.
         Německý jazyk, maturitní témata, 28. říjen 2707                                                             zde.
         Německý jazyk, maturitní témata, Lužická                                                                      zde.

         Legislativa a další:

 • Školský zákon 561/2004                                                                                                 zde.
 • Vyhláška 177/2009 Sb., s účinností od 1.10. 2016                                                        zde.
 • Žádost o přezkoumání společné části MZ - informace MŠMT                                   zde.

         Katalog požadavků:

 • Katalog požadavků k MZ - Anglický jazyk                                                                        zde.
 • Katalog požadavků k MZ - Český jazyk a literatura                                                          zde.
 • Katalog požadavků k MZ - Matematika                                                                             zde.
 • Katalog požadavků k MZ - Německý jazyk                                                                       zde.
 • Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury   zde.
 • Příklady vzorových úloh z literární historie                                                                      zde.

        Odkazy: