Maturitní zkoušky

   školní rok: 2017/2018

Přihláška k Maturitní zkoušce

Výběr profilových a povinných maturitních zkoušek společné části

Termín podání přihlášky řediteli školy: 1.12. 2017      

Témata ke společné části MZ:

TP2- Technologie potravin

P2, TP2- Podnikání

HE4-ME

HE4-E

HE4-H

 

Legislativa a další:

  • Školský zákon 561/2004                                                                                                 zde.
  • Vyhláška 177/2009 Sb., s účinností od 1.10. 2016                                                        zde.
  • Žádost o přezkoumání společné části MZ - informace MŠMT                                   zde.

         Katalog požadavků:

  • Katalog požadavků k MZ - Anglický jazyk                                                                        zde.
  • Katalog požadavků k MZ - Český jazyk a literatura                                                          zde.
  • Katalog požadavků k MZ - Matematika                                                                             zde.
  • Katalog požadavků k MZ - Německý jazyk                                                                       zde.
  • Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury   zde.
  • Příklady vzorových úloh z literární historie                                                                      zde.

        Odkazy: