Maturitní zkoušky

školní rok: 2018/2019

Harmonogram maturitních zkoušek, termín jaro 2019

Přihláška k Maturitní zkoušce

Výběr profilových a povinných maturitních zkoušek společné části ve školním roce 2018/2019

Termín podání přihlášky ředitelce školy je do 3. prosince 2018

Témata ke společné části MZ

P2A, P2B- Podnikání

HE4-Mechanik elektrotechnik

HE4-Ekologie a životní prostředí

HE4-Hotelnictví

    Přehled termínů konání společné části maturitní zkoušky jaro 2019 (tzv. Jednotné zkušební téma)

 

Legislativa a další:

  • Školský zákon 561/2004                                                                                                 zde.
  • Vyhláška 177/2009 Sb., s účinností od 1.10. 2016                                                        zde.
  • Žádost o přezkoumání společné části MZ - informace MŠMT                                   zde.

         Katalog požadavků:

  • Katalog požadavků k MZ - Anglický jazyk                                                                        zde.
  • Katalog požadavků k MZ - Český jazyk a literatura                                                          zde.
  • Katalog požadavků k MZ - Matematika                                                                             zde.
  • Katalog požadavků k MZ - Německý jazyk                                                                       zde.
  • Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury     zde.
  • Příklady vzorových úloh z literární historie                                                                        zde.

       Odkazy: