Prodavač, prodavačka

Obor:
Prodavač     (Prodavač, prodavačka)  videoprezentace
Kód oboru: 66-51-H/01   
Zaměření oboru: Tříletý učební obor zaměřený na prodej smíšeného zboží.
Charakteristika oboru:
Výuka zahrnuje všeobecné vzdělání a odbornou přípravu, teoretickou a praktickou.
Odborné předměty (zbožíznalectví, ekonomika, daňová evidence, výpočetní technika,…) poskytují žákům potřebné znalosti potřebné pro provoz v obchodě.
Praktická výuka se uskutečňuje v týdenních cyklech, pod vedením učitelů odborného výcviku na skupinových pracovištích v OD, supermarketech a na menších provozovnách.
Délka studia: 3 roky
Typ studia: Denní studium.
Určení oboru studia: Pro chlapce a dívky.
Základní podmínky přijetí: - splnění povinné školní docházky
- zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní zkoušky. Absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v daném oboru.
Poskytnuté vzdělání: Střední odborné a odborná příprava pro výkon příslušného povolání.
Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.