Rekvalifikace a kurzy

REKVALIFIKACE - PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY

Kontakní osoba:
Mgr. Hana Kubátová Ortová - ( sekretariat@skolalipa.cz ) - smluvní vztahy, kalkulace

Škola jako autorizovaná osoba nabízí zájemcům rekvalifikační kurzy po jejichž  zvládnutí se mohou přihlásit ke složení profesní kvalifikační zkoušky.

Nabídka profesních kvalifikací

OBOR

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Specialista   

maloobchodu

Prodavač (66-003-H)

Skladník (66-002-H)

Manažer prodeje (66-004-H)

Pokladní  (66-001-H)

Strojní mechanik

Opravář strojů a zařízení (23-001-H)

Zámečník (23-003-H)

Montér ocelových konstrukcí (23-002-H)

Kuchař

Příprava teplých pokrmů (65-001-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava minutek (65-004-H)

Číšník

Jednoduchá obsluha hostů (65-007-H)

Složitá obsluha hostů (65-008-H)

Pekař

Výroba chleba a běžného pečiva (29-001-H)

Výroba jemného pečiva (29-002-H)

Výroba perníků (29-003-H)

Výroba trvanlivého pečiva (29-004-H)

Cukrář

Výroba zákusků a dortů (29-007-H)

Výroba jemného pečiva (29-002-H)

Výroba restauračních moučníků (29-012-H)

Zdarma přístup k testovým otázkám

Chcete si  ověřit jaké máte předpoklady ke zvládnutí kurzu?  Využijte zdarma přístup k testovým otázkám Vámi vybraného modulu profestních kvalifikací. Vstupte na http://remeslnerekvalifikace.skolalipa.cz/rmoodle/  Přihlaste se jako host a dále pokračujte podle návodu. K dispozici je celkem 1600 otázek.

Řemeslné rekvalifikace
Výuku řemeslných rekvalifikací zajišťují učitelé odborné výchovy s mnohaletou zkušeností v dílnách a dalších prostorách školy na adrese 28.října 2707. Výuka probíhá individuálně ( v dopoledních hodinách při běžné výuce) . Rekvalifikanti jsou přiřazeni ke skupině žáků a výuka probíhá podle individuálního tématického plánu, nově i za pomoci e-learningového kurzu.

Informace podá J. Kunclová tel. 481 131 050/5913

Škola dále nabízí

Kurzy svařování - kontaktní osoba Jiří Matějka (tel. 731 506 114).

 

Informace z již proběhlých rekvalifikací

V  roce 2012 - 2013 v rámci projektu "Řemeslné rekvalifiakce na www.skolalipa.cz" (za podpory ESF a státního rozpočtu ČR) probíhal pilotní kurz povolání Kuchař. Účastníci kurzu se pod odborným dohledem a za pomoci e-learningového programu LMS MOODLE připravovali ke složení profesních kvalifikačních zkoušek "Příprava teplé kuchně, Příprava pokrmů studené kuchyně, Příprava minutek".