Rekvalifikace a kurzy svařování

REKVALIFIKACE - PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY

1. Kurzy svařování - kontaktní osoba Jiří Matějka (tel. 731 506 114).

2 . Přípravné kurzy (rekvalifikace) na vykonání zkoušek profesních kvalifikací

Kontakt: sekretariat@skolalipa.cz

Škola jako autorizovaná osoba nabízí zájemcům rekvalifikační kurzy, po jejichž  zvládnutí se mohou přihlásit ke složení profesní kvalifikační zkoušky.

Součástí poplatku za rekvalifikaci je také přístup na e learningový kurz, který zájemce velmi dobře "z domova" připraví na teoretickou část zkoušky.. .http://remeslnerekvalifikace.skolalipa.cz/rmoodle/

Bližší informace o podstatě zkoušek k získání tzv. profesních kvalifikací najdete.... .....zde

OBOR

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Specialista   

maloobchodu

Prodavač (66-003-H)

Skladník (66-002-H)

Manažer prodeje (66-004-H)

Pokladní  (66-001-H)

Strojní mechanik

Opravář strojů a zařízení (23-001-H)

Zámečník (23-003-H)

Montér ocelových konstrukcí (23-002-H)

Kuchař

Příprava teplých pokrmů (65-001-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava minutek (65-004-H)

Číšník

Jednoduchá obsluha hostů (65-007-H)

Složitá obsluha hostů (65-008-H)

Pekař

Výroba chleba a běžného pečiva (29-001-H)

Výroba jemného pečiva (29-002-H)

Výroba perníků (29-003-H)

Výroba trvanlivého pečiva (29-004-H)

Cukrář

Výroba zákusků a dortů (29-007-H)

Výroba jemného pečiva (29-002-H)

Výroba restauračních moučníků (29-012-H)

Pokud chcete dosáhnout tzv. úplné profesní kvalifikace (možnost získat živnostenského oprávnění pro daný obor) je nutné vykonat tuto žlutě označenou profesní kvalifikační zkoušku.

 

Zdarma přístup k testovým otázkám

Chcete si  ověřit jaké máte předpoklady ke zvládnutí kurzu?  Využijte zdarma přístup k testovým otázkám Vámi vybraného modulu profestních kvalifikací. Vstupte na http://remeslnerekvalifikace.skolalipa.cz/rmoodle/  Přihlaste se jako host a dále pokračujte podle návodu. K dispozici je celkem 1600 otázek.

Řemeslné rekvalifikace
Výuku řemeslných rekvalifikací zajišťují učitelé odborné výchovy s mnohaletou zkušeností v dílnách a dalších prostorách školy na adrese 28.října 2707. Výuka probíhá individuálně ( v dopoledních hodinách při běžné výuce) . Rekvalifikanti jsou přiřazeni ke skupině žáků a výuka probíhá podle individuálního tématického plánu, nově i za pomoci e-learningového kurzu.

Informace podá J. Kunclová tel. 481 131 050/5913

Škola dále nabízí

Kurzy svařování - kontaktní osoba Jiří Matějka (tel. 731 506 114).

 

Informace z již proběhlých rekvalifikací

V  roce 2012 - 2013 v rámci projektu "Řemeslné rekvalifiakce na www.skolalipa.cz" (za podpory ESF a státního rozpočtu ČR) probíhal pilotní kurz povolání Kuchař. Účastníci kurzu se pod odborným dohledem a za pomoci e-learningového programu LMS MOODLE připravovali ke složení profesních kvalifikačních zkoušek "Příprava teplé kuchně, Příprava pokrmů studené kuchyně, Příprava minutek".