Veřejné zakázky

_________________________________________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 1.3.2017

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 01/2017

název zakázky: Praní prádla v průběhu účetního roku 2017 do března 2018

Výzvu k podání nabídky naleznete zde.

Příloha č.1 zde , příloha č.2 zde, příloha č.3 zde, příloha č.4 zde, příloha č.5 zde.


Vyvěšeno: 1.3.2017

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2017

název zakázky: Dodávka mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v průběhu účetního roku 2017 do března 2018

Výzvu k podání nabídky naleznete zde.

Příloha č.1 zde , příloha č.2 zde, příloha č.3 zde, příloha č.4 zde, příloha č.5 zde.


Vyvěšeno: 2.3.2017

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 03/2017

název zakázky: Dodávka ochranných osobních pracovních prostředků v průběhu účetního roku 2017 do března 2018

Výzvu k podání nabídky naleznete zde.

Příloha č.1 zde , příloha č.2 zde, příloha č.3 zde, příloha č.4 zde, příloha č.5 zde.