Veřejné zakázky

____________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 25.8.2017

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 5/2017

název zakázky: Vybavení učeben a kabinetů nábytkem v průběhu účetního roku 2017

Výzvu k podání nabídky naleznete zde .

PřílohaVelikost
Příloha č 1 - Technické specifikace 2017.xls74.5 KB
Příloha č. 3 - krycí list.doc37 KB
Příloha č. 4 - Kupní smlouva.doc49 KB
Příloha č. 2 čestné prohlášení.doc30.5 KB