Veřejné zakázky

_________________________________________________________________________________________________________

Vyvěšeno:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.7/2016

název zakázky:  Nákup osobního vozidla pro autoškolu.

Výzvu k podání nabídky naleznete zde.

Příloha č.1 zde, příloha č.2 zde.      .

___________________________________________________________________________________________