https://www.facebook.com/skolalipa    https://www.instagram.com/skolalipa/      https://twitter.com/Skolalipa

 

Co se odehrálo?

Školní bulletin  za období leden až prosinec 2022 ...........odkaz 

Provozně ekonomický úsek za období leden až srpen 2022 naleznete informace  pod tímto odkazem.

 

Co se plánujeme?

Plánované činnosti školy naleznete pod odkazem  https://www.skolalipa.cz/index.php/pro-studenty/plan-akci