Hotelnictví – přijímáme 15 žáků – informace o oboru zde

Ekologie a životní prostředí – přijímáme 15 žáků – informace o oboru zde

Praktická sestra – přijímáme 30 žáků – informace o oboru zde

Upozornění:

Pokud chce uchazeč studovat zdravotnické obory v České  Lípě (týká se také učebního oboru „Ošetřovatel“), pak je třeba odevzdat přihlášku na naší škole. Pokud bude  přihláška odevzdána  liberecké střední zdravotnické škole, pak studium v České Lípě nebude možné. Uchazeč nebude přijat do České Lípy, ale do Liberce.

Podnikánídvouleté maturitním studium pro absolventy učebních oborů – informace zde.

Více informací k přijímacímu řízení - zde.