Lze poslat datovou schránkou přihlášku?

Jen za splnění níže uvedených podmínek. Pokud splněny nebudou, pak je přihláška neplatná a uchazeče nebude moct být zařazen do seznamu zájemců o studium.

Přihláška nusí být elektronicky konvertována - lze zajistt na CZECHPOINTU. Musí být odeslána z datové schránky fyzické osoby - zákonného zástupce. Musí obsahovat všechny náležitosti jako přihláška v písemné podobě, včetně podpisů a lékažského potvrzení.

Doporučujeme proto raději podávat přihlášku v papírové podobě. Přihláška ke studiu - tiskopis  - zde. Více informací naleznete také pod tímto odkazem.

...........................

Zájemci, kteří nejsou žáky základních škol, si musí včas vyžádat zápisový lístek v Liberci na "Krajském úřadě Libereckého kraje" - více informací zde.

....................

Jak postupovat v případě, že uchazeč nebyl přijat a chce podat odvolání? Postup naleznete pod tímto odkazem.