ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2018 – 2021

Členové školské rady za zřizovatele školy Krajský úřad Libereckého kraje

František Chot

Mgr. Tomáš Vlček

Členové školské rady za pedagogy školy

Ing. Monika Habartová

Miroslav Konečný

Členové školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky

Michaela Vykysalová

Jan Kolář

 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2018 – 2021

V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu školské rady vydaného Radou Libereckého kraje vyhlašuji volby do tohoto orgánu.

Mgr. Hana Kubátová Ortová

ředitelka školy

 

Informace o průběhu posledních voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky

Vyhlášení voleb do školské rady za pedagogy školy

Návrh na kandidáta - za zákonné zástupce a zletilé žáky

Návrh na kandidáta - za pedagogy školy

Informace k volbám do Školské rady pedagogové

Informace k volbám do Školské rady rodiče žáci

Volby do ŠR volební komise žáci pedagogové