Den otevřených dveří naší školy se koná 17.ledna 2019

Chcete se dozvědět více informací o našich třech maturitních  a patnácti učebních oborech?

Pak přijďte do naší školy třetí týden v lednu a to ve čtvrtek 17.ledna 2019.

Pro návštěvníky školy "otevřeme"  všechny naše dílny, učebny, laboratoře...

Co píší  noviny o SOŠ a SOU ?  ....viz odkaz

Přehled nabízených oborů a benefitů... viz odkaz

SOŠ a SOU dostala ocenění “ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2018”

Klubu zaměstnavatelů  ČR každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší střední školy.
Letos  se do hlasování zapojilo již rekordních 350 firem v rámci ČR.

V letošním ročníku soutěže o nejlepší střední školy, které doporučují regionální zaměstnavatelé, se naše škola v Libereckém kraji umístila v první desítce nejlépe zaměstnavateli hodnocených škol.
Regionální firmy velmi vysoko hodnotí především snahu naší školy připravit absolventy na reálné pracovní  prostředí.
Toto ocenění je výsledkem několikaleté spolupráce s  podniky a středními a malými firmami v našem kraji.

Nenech to být

Nenech to být – internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou MŠMT má přinášet efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Linkou bezpečí a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně.
I naše škola se přihlásila do tohoto systému, který je nyní anonymně a zdarma dostupný všem našim studentům i jejich rodičům na adrese https://nntb.cz.

Volby do školské rady v roce 2018

Napodzim 2018 proběhnou volby do školké rady při SOŠ a SOU Česká Lípa.

Za zákonné zástupce a zletilé žáky proběhnou volby do školské rady během rodičovských schůzek dne 15.listopadu 2018.

Za tuto skupinu  se  na volební období tří let volí dva zástupci z předložených kandidátních lístků.

Vyplněný kandidátní lístek předají případní zájemci o pozici člena ve "Školské radě při SOŠ a SOU,Česká Lípa" do 6.listopadu 2018 do 12.hodiny. A to třídnímu učiteli, případně na sekretariát školy (9.patro výškové budovy v hlavním areálu školy)

Kandidátní lístek naleznete v příloze.......ZDE.

Týdenní stáž našich studentů v německé partnerské střední odborné škole ve Zwickau od 17.9.- 21.9. 2018

Každoročně tráví cca 20 žáků maturitních oborů ekologie a životní prostředí, hotelnictví i několik žáků učebního oboru zemědělec - farmář týdenní stáž ve Zwickau. Program zajišťuje Saský zemský úřad pro životní prostředí a detašované pracoviště Střední zemědělská škola ve Zwickau (Fachschule für Landwirtschaft Zwickau).
Letos odcestovala skupina našich žáků v doprovodu Mgr. Berné a Ing. Mgr. Holasové na týdenní pobyt do Zwickau 17. 9. 2018.

 

Syndikovat obsah