Učební obory v délce trvání 2 let.

  • Práce ve stravování
  • Lesnické práce