Počty přijímaných žáků do 1.ročníků školního roku 2019/2020 lze nalézt na www.edulk.cz a to v záložce "Přijímací řízení bez talentové zkoušky"