TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU PRO VŠECHNY FORMY STUDIA DO 1.3.2020

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

 • MATURITNÍ OBORY

  Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia:
  1. termín 14. dubna (úterý)
  2. termín 15. dubna (středa)
  Náhradní termín: 1. termín 13. května (středa) 2. termín 14. května (čtvrtek)
 • UČEBNÍ OBORY

  28. dubna (úterý)
  VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ obory maturitní i učební
  29.dubna (středa), nejdříve v 8:00 hodin

 • ZÁPISOVÝ LÍSTEK

  Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole.
  Žákům ZŠ ho vydává ředitel základní školy, ostatním uchazečům ho vydává krajský úřad podle místa trvalého bydliště. ZL se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud tak uchazeč neučiní, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče. ZL lze uplatnit pouze jednou.
  Uchazeči, kteří nejsou žáky základní školy se mohou obrátit o vydání ZL (osobně nebo poštou):

  Krajský úřad Libereckého kraje,
  odbor školství, mládeže, těl. a sportu
  Ing. Eva Kotková (telefon 485 226 231, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
  U Jezu 642/2a
  461 80 Liberec 2

 • Důležité upozornění

  Na základě novely školského zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/ Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2012, informujeme veřejnost o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60 odst. 7 školského zákona:
  Citace: "Nepotvrdí-li uchazeč nebo zák. zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání". Konec citace.

 • Informace pro přijaté žáky, kteří odevzdají zápisový lístek

  Všem přijatým uchazečům budou odeslány dopisy s pozvánkou na 1. rodičovskou schůzku. Součástí dopisu je dotazník, pro některé obory informační leták a návratka na prac. pomůcky. Vyplněný dotazník spolu s fotografií, popř. návratku, odevzdají uchazeči v den schůzky na pers. odd. žáků. Na schůzce je možno tř. učiteli odevzdat 100,- Kč na čip (potřebný ke vstupu do školy).