Ve školním roce 2019/2020 nabízeme možnost studovat ve třech oborech maturitních a patnácti oborech učebních

Kritéria přijímacího řízení:

  • Pro maturitní obory Ekologie a životní prostředí, Hotelnictví
  • Pro učební obory
  • Pro maturitní obor určený pro absolventy učebních oborů - nástavbové studium Podnikání

20.února proběhla v dílnách školy na pracovišti Svojsíkova stezka soutěž Automechanik Junior. Za školu se zúčastnili Zoran Tolvaj a Otakar Filek. Velmi dobře si vedli především v praktické části soutěže.

Soutěž, do které se zapojilo 14 středních a základních škol, každoročně pořádá Krajská hospodářská komora a to v Jablonci nad Nisou. Letos se soutěž konala 14.února. Školu reprezentovali žáci Tomáš Dvořák , Matěj Žiga, Jakub Pevný,Matěj Šírlo, Daniel Janeček,František Růžička z učebních oborů strojní mechanik, zemědělec farmář a instalatér.