SOŠ a SOU každoročně uzavírá řadu smluv s regionálními firmami o zajištění odborné praxe našich žáků učebních oborů. Žáci druhých a třetích ročníků učebních oborů tak mají možnost získat pracovní dovednosti v reálném pracovním prostředí již během studia.

Smluvní pracoviště 2017 - 2018
Smluvní pracoviště 2016 - 2017
Smluvní pracoviště 2015 - 2016

Děkujeme tímto za spolupráci.

vedení školy