Přijímací řízení pro šk. rok 2020/2021

 

Pro obory H a E se nebudou konat přijímací zkoušky. Přijetí bude provedeno výběrovým řízením dle stanovených kritérií dne 9. 4. 2020 bez přítomnosti uchazeče.

Výsledky PŘ budou zveřejněny 15. 4. 2020 ve vývěsce u hlavního vchodu do budovy školy a na internetových stránkách školy www.skolalipa.cz, v sekci Přijímací řízení.