Vyhlášení termínu složení zkoušky profesní kvalifikace

 Uchazeči předloží ke zkoušce osvědčení o získání profesní kvalifikace montér elektrických instalací, montér slaboproudých zařízení, monétr elektrických rozvaděčů nebo montér/montérka hromosvodů

(doloží tímto, že vykonali úspěšně teoretickou část profesní kvalifikace).

Název zkoušky profesní kvalifikace
Datum zkoušky Čas Autorizovaný zástupce Zveřejněno dne
Montér/montérka elektrických sítí  25.03.2023  7:30 - 18:00  Zbyněk Novák  13.03.2023