Dokumenty školy

1. KONCEPCE ŠKOLY
Koncepce školy - strategický plán rozvoje

2.VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

       za 2021/2022 + tabulky k VZ

 

       za 2020/2021 + tabulky k VZ

       + popis zajištění distančního vzdělávání

 

za 2019/2020 + tabulky k VZ

       + akce školy

 

za 2018/2019 + tabulky k VZ

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

       za 2021 + tabulky

        za 2020

        za 2019

za 2018 + tabulky 2018
za 2017 + tabulky

4. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Kolektivní smlouva 2022
Příloha KS č.2 Zásady
Příloha KS č.3 Tiskopis Návrh na odměnu, jubilea
Příloha KS č.4 Rozhodnutí o pracovní době
Příloha KS č.5 Žádost o účast na DVPP
Příloha KS č. 6 Vitamíny

 

5. ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

       r. 2022

       Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2024

       Schávlený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2024

       I. úprava rozpočtu na rok 2022

       II. úprava rozpočtu na rok 2022

       r. 2021

       Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022-2023

       I. úprava rozpočtu na rok 2021

       II. úprava rozpočtu na rok 2021

r. 2020

       Návrh rozpočtu na rok 2020 střednědobého výhledu na roky 2020-2021

       I. úprava rozpočtu na rok 2020

       II. úprava rozpočtu na rok 2020

r. 2019
I. úprava rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 střednědobého výhledu na roky 2019-2021


r. 2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 střednědobého výhledu na roky 2019-2020
Schválený rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2018-2019
I. úprava rozpočtu na rok 2018
II. úprava rozpočtu na rok 2018
III. úprava rozpočtu na rok 2018
IV. úprava rozpočtu na rok 2018

 

6. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

r. 2021

Rozvaha Výsledovka PřílohaUZ Komentáře7. ETICKÝ KODEX
Etický kodex

8. ZŘIZOVACÍ LISTINA
Zřizovací listina

 

9. ORGANIZAČNÍ ŘÁD a STRUKTURA

Organizační struktura
Organizační řád

 

10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Sdělení školy k zajištění vedení dokumentace

 

11. INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999

Svobodný přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.