Pomocí kontaktního formuláře nám můžete zaslat předběžnou omluvu ve formátu:

Jméno, příjmení, třída, třídní učitel, délka absence, důvod absence.

Pokud nebude omluvenka vyplněna v tomto formátu NEBUDE akceptována.